Bij ons Dalton Kindcentrum hebben we een veilige en stimulerende omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociale individuen.

De pijlers van ons Daltononderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de basis (lezen, rekenen en schrijven) op orde is en dat we het beste uit de kinderen halen. Hiervoor baseren wij ons op de pijlers van Daltononderwijs:

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Deze pijlers zijn verweven met onze kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, ontwikkelingsgericht en plezier.

kernwaarden verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Wij leren onze kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en gedrag. Ze worden aangemoedigd om keuzes te maken en hier de consequenties van te aanvaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan persoonlijke groei en zelfvertrouwen.

kernwaarden zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Wij begeleiden kinderen naar zelfstandige individuen die zelf beslissingen kunnen nemen en initiatief tonen. Door kinderen zelfstandig te laten werken, stimuleren we creativiteit en het vermogen om problemen op te lossen.

kernwaarden samenwerken

Samenwerken

Samenwerken is een essentiƫle vaardigheid in onze maatschappij. Wij leren kinderen om effectief te communiceren, naar anderen te luisteren en respect te hebben voor verschillende perspectieven. Door samen te werken, leren kinderen van elkaar en ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

kernwaarden reflectie

Reflectie

Reflectie stelt kinderen in staat om na te denken over het eigen leerproces. Wij moedigen kinderen aan om te kijken naar successen en uitdagingen, zodat ze bewust worden van sterke punten en ontwikkelpunten.

Reflectie helpt om jezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen.

kernwaarden effectiviteit 

Effectiviteit

Wij bieden effectief onderwijs aan, waarbij we rekening houden met de individuele behoeften en leerstijlen van elk kind. We willen dat kinderen leren om doelen te stellen en stappen te nemen om deze doelen te bereiken.

Op deze manier benutten kinderen hun eigen potentieel zo optimaal mogelijk!